Czym jest
Akademia Młodego Lidera?

Akademia Młodego Lidera jest dedykowana osobom, które posiadają już niewielkie doświadczenie menedżerskie i chcą rozwijać swoje kompetencje niezbędne do efektywnego zarządzania. Akademia to 5-dniowe warsztaty, które kładą nacisk na rozwijanie praktycznych umiejętności przywódczych oraz pracę na business cases. Tak, jak robią to słuchacze Executive MBA.

Celem Akademii jest rozwój kompetencji menedżerskich u osób wywodzących się z organizacji, fundacji, stowarzyszeń, startupów, które potrzebują sprawnych liderów, a mają ograniczony budżet na rozwój własny czy pracowników.

 

Udział w Akademii Młodego Lidera jest bezpłatny!

Praktyczna wiedza

W trakcie 5-dniowej Akademii Młodego Lidera uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu m.in.:

  • Przywództwa

  • Rakrutacji i selekcji

  • Budowania zespołu
    i relacji z innymi

  • Zarządzania projektem

  • Podstaw finansów

Organizatorzy

Aktualności

Poprzednie edycje