Harmonogram

Dzień Godziny Przedmiot Prowadzący
Dzień 1 | 2021.11.24 08.30-16:30 Komunikacja w zespole oraz budowanie zespołów Magdalena Sadowska-Pawlak
Dzień 2 | 2021.11.25 08.30-16:30 Rekrutacje Dominik Pieczewski
Dzień 3 | 2021.11.26 08.30-16:30 Finanse dla niefinansistów Michał Komorowski
Weekend | 2021.11.27
Weekend | 2021.11.28
Dzień 4 | 2021.11.29 08:30-16:30 Zarządzanie projektami Konrad Klepacki
Dzień 5 | 2021.11.30 08:30-16:30 Przywództwo Magdalena Sadowska-Pawlak

Trenerzy

Formularz zgłoszeniowy

Osoby zainteresowane udziałem w programie i spełniające kryteria prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego